Parafia Św. Katarzyny

W NOWYM TARGU

 

Poniedziałek - sobota: 8.00 - 9.00

Dodatkowo w środy: 16.00 - 18.00

Uwaga: w dni świąteczne kancelaria nieczynna!

 

Jakie dokumenty przynieść do kancelarii, aby załatwić:

CHRZEST

  • akt urodzenia dziecka
  • dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego
  • imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi)


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub odpis aktu o zawarciu małżeństwa cywilnego
  • dowód osobisty
  • świadectwo chrztu 
  • indeks katechizacji szkół ponadpodstawowych (lub świadectwa z nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania)
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego


BIERZMOWANIEI KOMUNIA ŚWIĘTANAMASZCZENIE CHORYCH

W każdą I SOBOTĘ miesiąca kapłani odwiedzają chorych w domach. W czasie takiej wizyty chory może się wyspowiadać, przyjąć namaszczenie chorych i przystąpić do Komunii św. Chorych prosimy zgłaszać w kancelarii. Każdego roku w dniu 11 lutego (Światowy Dzień Chorych) odprawiana jest w kościele św. Katarzyny msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych wszystkim ochrzczonym, którzy z powodu poważnej choroby lub starości pragną go przyjąć. W niebezpieczeństwie śmierci o każdej porze dnia i nocy należy wezwać księdza z sakramentami!

Dziś mamy